Bí kíp chạy khuyến mãi Shopee & Lazada mùa cuối năm

Talkshow. Trò chuyện cùng Mr Trần Lâm - Co-Founder/Producer tại BeeComm: Chia sẻ & hướng dẫn doanh nghiệp về những Bí kíp tăng doanh thu thành công nhờ Khuyến mãi trên Shopee & Lazada mùa cuối năm.
superadmin · 29/07/2021

Giảng viên

superadmin

8 Khóa học

  • Giảng viên chứng nhận bởi Google
  • 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử & Digital Marketing
  • Phó Trưởng Ban, Ban Đào Tạo & Sự kiện của Hiệp Hội Thương Mại Điện Tử Việt Nam
  • Giảng viên thỉnh giảng khoa Thương Mại Điện Tử Đại Học Kinh Tế Luật HCM , Đại Học Công Nghiệp HCM

Đánh giá từ học viên

Responses

Chưa đăng ký

Responses