Gói ID GOLD kinh doanh số – Nền tảng chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt

Với mức đầu tư chỉ bằng "2 ly trà sữa" mỗi tháng, bạn được đào tạo kĩ năng kinh doanh online chuyên nghiệp và cập nhật thông tin mới nhất về Digital Marketing
superadmin · 29/07/2021

Giảng viên

superadmin

8 Khóa học

  • Giảng viên chứng nhận bởi Google
  • 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử & Digital Marketing
  • Phó Trưởng Ban, Ban Đào Tạo & Sự kiện của Hiệp Hội Thương Mại Điện Tử Việt Nam
  • Giảng viên thỉnh giảng khoa Thương Mại Điện Tử Đại Học Kinh Tế Luật HCM , Đại Học Công Nghiệp HCM

Đánh giá từ học viên

Responses

Chưa đăng ký

Khóa học Bao gồm

  • 5 Bài học

Responses