Livestream 1000 đơn – Từ Zero tới Hero

Sức mạnh của Livestream và tất cả những gì cần biết để tạo nên livestream ngàn đơn! Kèm theo bộ hướng dẫn tạo Minigame hấp dẫn không thể chối từ!
superadmin · 29/07/2021

Giảng viên

superadmin

8 Khóa học

  • Giảng viên chứng nhận bởi Google
  • 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử & Digital Marketing
  • Phó Trưởng Ban, Ban Đào Tạo & Sự kiện của Hiệp Hội Thương Mại Điện Tử Việt Nam
  • Giảng viên thỉnh giảng khoa Thương Mại Điện Tử Đại Học Kinh Tế Luật HCM , Đại Học Công Nghiệp HCM

Đánh giá từ học viên

Responses

Chưa đăng ký

Responses