Mẫu quảng cáo Facebook hấp dẫn cho mùa Tết

TalkShow cùng Mr Kiều Thắng - Chuyên gia Content Marketing về chủ đề "Các mẫu quảng cáo Facebook hấp dẫn cho mùa Tết" sẽ giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng để bùng nổ doanh số cuối năm.
superadmin · 29/07/2021

Giảng viên

superadmin

8 Khóa học

  • Giảng viên chứng nhận bởi Google
  • 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử & Digital Marketing
  • Phó Trưởng Ban, Ban Đào Tạo & Sự kiện của Hiệp Hội Thương Mại Điện Tử Việt Nam
  • Giảng viên thỉnh giảng khoa Thương Mại Điện Tử Đại Học Kinh Tế Luật HCM , Đại Học Công Nghiệp HCM

Đánh giá từ học viên

Responses

Chưa đăng ký

Responses