Talkshow: Facebook Ads – Sống sót và hồi sinh sau mùa càn quét?

Mr Thành Bobber - Chuyên gia Social Media chia sẻ các phương pháp xác minh, giải pháp cho BM mới, cách cứu vãn BM cũ và nhiều bí quyết quảng cáo khác!
superadmin · 29/07/2021

Giảng viên

superadmin

8 Khóa học

  • Giảng viên chứng nhận bởi Google
  • 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử & Digital Marketing
  • Phó Trưởng Ban, Ban Đào Tạo & Sự kiện của Hiệp Hội Thương Mại Điện Tử Việt Nam
  • Giảng viên thỉnh giảng khoa Thương Mại Điện Tử Đại Học Kinh Tế Luật HCM , Đại Học Công Nghiệp HCM

Đánh giá từ học viên

Responses

Chưa đăng ký

Responses